MY-CubicSchool

บางคนอาจเห็นแล้ว

 

แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ล่ะนะ

 

http://nickcubicschool.exteen.com

 

ชื่อยาวโฮกฮาก ตั้งด้วยความหลงผิด

อะไรที่เกี่ยวกับนิค กับรรลบ.ก็จะไว้ที่บ้านนิคค่า

 

ชาวโรงเรียนลูกบาศก์รบกวนแอดFavด้วยนะจุ๊

 

ป.ล. บล็อกบ้านนิคไปทางโน้นแล้ว แต่บล็อกอิ่มก็ยังดำเนินการต่อไปน่อ^^;